หนี้พนันบอลออนไลน์ – วิธีจัดการกับสาเหตุและผลกระทบของหนี้พนันบอลออนไลน์

5 Tips and Tricks to Mastering Online Casino Slots • Troy Media

ศาลตัดสินว่าการพนันเป็นองค์ประกอบหลักของทักษะหรือโอกาสที่กำหนดลักษณะของเกม เกมอาจถือเป็นการพนันหากองค์ประกอบของโอกาสหรือโชคมีชัยในการตัดสินผลลัพธ์ ด้วยเหตุนี้ ศาลอินเดียจึงตัดสินว่าการเดิมพันการแข่งม้าและเกมไพ่บางรายการไม่ใช่การพนัน สิทธิ์ในการจัดการการพนันและลอตเตอรี่ไม่ใช่สิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญของอินเดี สล็อตออนไลน์ ย รัฐบาลสหภาพแรงงาน และเป็นผลให้เกิดการต่อต้านการห้ามโดยสิ้นเชิง

พระราชบัญญัตินี้มีบทลงโทษสำหรับการเล่นการพนันในที่สาธารณะและการรักษา พระราชบัญญัตินี้ยังให้อำนาจแก่รัฐบาลของรัฐในการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการพนันสาธารณะในเขตอำนาจศาลของตน กฎหมายบทลงโทษในแต่ละรัฐได้รับการแก้ไขตามนโยบายการพนัน อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ไม่มีผลโดยตรงกับการพนันออนไลน์ เว้นแต่จะมีการตีความที่กว้างกว่า ในคำจำกัดความของบ้านเกมทั่วไปให้รวมฟอรัมเสมือน

ICA เป็นกฎหมายประมวลหลักที่ควบคุมสัญญาการค้าทั้งหมดในอินเดีย ภายใต้ ICA สัญญาการพนันไม่สามารถบังคับใช้ได้ The Act Lays Down ‘ข้อตกลงโดยวิธีการเดิมพันถือเป็นโมฆะ และจะไม่มีการเรียกร้องใด ๆ ต่อการถูกกล่าวหาว่าชนะจากการเดิมพันใด ๆ หรือสั่งให้บุคคลใด ๆ ติดตามผลของเกมใด ๆ หรือเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่มีการเดิมพันเกิดขึ้น ‘ ลอตเตอรี่และเกมรางวัลถือเป็นสัญญาสำหรับการพนัน ดังนั้นจึงไม่ถูกต้องและไม่สามารถบังคับใช้ได้ แม้ว่าสัญญาการพนันจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ไม่สามารถบังคับใช้ในชั้นศาลได้ ดังนั้น ศาลจะไม่รับรู้มูลเหตุแห่งการกระทำใดๆ อันเกิดจากสัญญาการพนัน

พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้วางกรอบการจัดระเบียบสลากในประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลของรัฐได้รับอนุญาตให้ส่งเสริมและห้ามลอตเตอรี่ภายในเขตอำนาจศาลของตน พระราชบัญญัตินี้ยังกำหนดขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับสลากและกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ ลอตเตอรี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของอินเดีย รัฐที่ไม่ใช่ลอตเตอรี่หลายแห่ง เช่น คุชราตและอุตตรประเทศ ห้ามขายลอตเตอรี่ของรัฐอื่นๆ ภายใต้กฎหมายนี้

มาตรา 294ก ว่าด้วยการรักษาสำนักงานสลากกินแบ่ง ระบุว่า ผู้ใดรักษาสำนักงานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการออกสลากกินแบ่งอื่นใดนอกจากสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องระวางโทษจำคุกทั้งสองอย่างมีกำหนดไม่เกินหกเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับและจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ

และใครก็ตามที่เผยแพร่ข้อเสนอใด ๆ เพื่อจ่ายเงินหรือส่งมอบสินค้าใด ๆ หรือทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลใด ๆ ในกรณีหรือเหตุฉุกเฉินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลอตเตอรี หมายเลขล็อตหรือหมายเลขใด ๆ ในลอตเตอรีใด ๆ จะต้องถูกปรับซึ่งอาจสูงถึงหนึ่งพันรูปี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันมีผลบังคับกับการพนันออนไลน์ด้วย สัญญาการพนันทั้งหมดถือเป็นสัญญาการพนัน และสัญญาดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ภายใต้ ICA ตามรายละเอียดข้างต้น

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ลอตเตอรี่ออนไลน์เป็นรูปแบบการพนันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอินเดีย บริษัทส่วนใหญ่ที่ทำการตลาดและจัดจำหน่ายหรือจัดการลอตเตอรี่ที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้รับอนุญาตให้ขายบริการของตนในรัฐที่ลอตเตอรี่ถูกห้าม ในกรณีส่วนใหญ่ นักการตลาดและผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้จำกัดบริการออนไลน์ของตนไว้เฉพาะผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในรัฐที่อนุญาตให้จับสลากได้ แม้ว่าจะไม่มีรายงานการละเมิดโดยบริษัทใด ๆ ที่ส่งเสริมลอตเตอรี่ออนไลน์ แต่บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ (เป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน) แสวงหาการดำเนินการจากผู้บริโภคเกี่ยวกับสถานที่พำนักของพวกเขา

มีหลายกรณีที่รัฐหนึ่งห้ามลอตเตอรี่ของรัฐอื่น รวมถึงลอตเตอรี่ออนไลน์ ในกรณีล่าสุด ศาลสูงของรัฐกรณาฏกะยึดถือคำตัดสินของรัฐบาลกรณาฏกะที่กำหนดให้ตนเองเป็น ‘เขตปลอดลอตเตอรี่’ โดยห้ามขายลอตเตอรี่ของรัฐอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงลอตเตอรี่ออนไลน์ภายใต้พระราชบัญญัติลอตเตอรี (ระเบียบ) พ.ศ. 2541 ในกรณีนี้ รัฐบาลได้สั่งปิดเครื่องและแผงขายลอตเตอรีออนไลน์

หากเว็บไซต์โฮสต์และดำเนินการนอกประเทศอินเดีย อาจเป็นเรื่องยากสำหรับทางการอินเดียในการออกคำสั่งใดๆ ในการปิดใช้งานหรือห้ามการเข้าถึงโดยไม่ใช้อำนาจการปิดกั้นภายใต้ ITA เจ้าหน้าที่แทบจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอินเดียไม่ได้ระบุไว้ในหน้านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *